Medlemskap

MedlemskapOBS


På årsmötet 2023 beslutades att medlemsavgiften blir oförändrad

årsskiftet 2023/2024 till:


Enskild medlem                       175 kr.


Familj                                       200 kr.


OBS nytt avgiften sätts in på Bankgiro  542-2704.


OBS  Glöm ej att skriva i namn och adress.