Äldre bildarkiv

Håbo Spelmän spelar i Kyrkcentrum

Hembygdsföreningens ordförande Hans Söder

Årsmötet i Kyrkcentrum

Kulturhistoriskas ordförande Kjell Sandell

Hans Söder tackar Bo Hammarström, Hans Söderström och Anita Andersson som lämnar styrelsen

Efter sammanslagningen blir Hans Söder ordförande och Kjell Sandell vice ordförande. Den nya styrelsen har sitt första möte.

Föreningens flytt från vår lokal i gamla järnvägsstationen till den nya lokalen på Knarrbacken 2009-10-18. Jan Rudberg släpade och bar. Foto Lars Johansson.

Janne Rudberg sliter

Samlade bilder som tagits under åren. Fotograf har varit Lars Johansson och Hans Söderholm.

 


Håbo Kulturhistoriska förenings nya ord-förande Kjell Sandell avtackar avgående ord-förande Owe Johansson på styrelsemötet 2008.

Medlemsmöte i vår lokal på Knarrbacken 2009.


Sonia ordnar med förtäringen.

Årsmöte 2010 i uthyrningslokalen på Knarrbacken.

Förberedelser inför medlemsmötet.

Förmöte 2010 i vår lokal innan årsmötet.

Årsmöte 2012 i Övergrans bygdegård. Sven-Erik Svensson var mötesordförande.

Bo Hammarström avtackades efter det att han lämnar styrelsen på nytt.

Håbo Spelmän spelar på årsmötet 2013 i Kommunhuset.

Bilder ett historiskt från årsmötet i mars 2009 i Kyrkcentrum. Håbo Kulturhistoriska förening och Håbo Hembygdsförening slogs samman och bildade Håbo Kultur och Hembygdsförening.