Styrelsen

HÅBO HEMBYGDSFÖRENINGS HEMSIDA

Håbo Kultur och Hembygdsförenings styrelse 2021/2022


 

Namn                                               Mailadress                                   Tfn/Mobilnr.


Ordförande:           

Sven-Eric Svensson                       sewsvensson@gmail.com          070-7332489


Viceordförande:

 XXXXXXXXX                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx        070-0000000


Kassör:                 

Yvonne Lindström                           yvonne@ylk.se                          070-5836917


Sekreterare:          

Anki Ferm                                        ankiferm@telia.com                  070-2976012


Ledamöter:

         Inga Lill Westman                          ingalillowestman@hotmail.com  070-659585


Eva Lidö                                         eva.lido@telia.com                     070-5684564


Ersättare:


vakantRedaktör för Budkaflen                   


Webmaster