Styrelsen

HÅBO HEMBYGDSFÖRENINGS HEMSIDA


       Håbo Hembygdsförenings styrelse 2023/2024


Namn                       Mailadress                           Tfn/Mobilnr.


Ordförande:
Sven-Eric Svensson    sewsvensson@gmail.com          070-7332489


Viceordförande:

Lars Johansson        lars.johansson@kultur-historia.se 070-6694115


Ledamot: och ansvarig för fridegårdsmuseet.
Inga Lill Vestman         ingalillowestman@hotmail.com   070-6595853


Kassör:
Yvonne Lindström          yvonne@ylk.se                         070-5836917


Sekreterare:

Eva Lidö                         eva.lido@telia.com                  070-5684564


Ledamöter

Anki Ferm                    ankiferm@telia.com                   070-2976012


Ulf  Jarl


Christoffer Bonde    


Redaktör för Budkaflen

webmaster@kultur-historia.se