Hem                          

 Styrelsen

 Historia

 Program

 Föreningen  

 Fridegård och Statarmuseet  

 Vårt arkiv 

 Medlemsskap

 Torpinventeringen  

 Släktforskning

 Budkafeln

 Bilder

 Kontakta oss

 

 

 

 

 

 

 

Väder Bålsta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright 2012 Håbo Kultur o Hembygdsförening

 webmaster@kultur-historia.se

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Karta till Lokalen klicka här.

Du är besökare

sedan 1 januari 2010

Nr 5

 Historia Ortnamn                                  SKOKLOSTER


Skokloster


Det mest kända namnet i hembygden är Skokloster. Redan under medel-tiden fanns här ett stort kloster med egen kyrka och skola. Sedermera blev det känt genom Gustaf Wrangels slottsbygge. I våra dagar är det en utflyktsort för både svenska och utländska turister, som i den sköna om-givningen söker omväxling och vederkvickelse. Namnet tolkades tidigare på så vis, att man antog att det hade uppkommit ur skogh closter, men numera är ortnamnsforskarna så gott som ense om att den uttolkningen är felaktig. Orten hette nämligen Sko långt innan klostret kom till. De äldsta namnformerna vittna härom.

Omkring år 1165 hette platsen Sco och från 1200- och 1300-talen finns ytterligare en mängd belägg, som alla saknar gh. Det äldsta original-belägget med gh är från år 1422. Sammansättningen Skogh Closter syns vara relativt sen. Sko betyder ursprungligen "fot" = skydd. Det finns en annan tolkning av ortnamnet Sko, nämligen att det skulle ha uppkommit genom någon likhetsassociation. Något i terrängen kan ha jämförts med en forntida sko. Efter vad man funnit kan mycket väl en sådan likhets-association hänföras till Skofjärden invid slottet. Den liknar faktiskt en sko. Klart är i alla fall att namnets grundform är Sko inte Skogh. Härledningen av Sko är som synes osäker.

 Tillbaka till Ortnamn


Ortnamn

Yttergran

Övergran

Häggeby

Skokloster

Kalmar

Ladda hem

Höger klicka och välj "Spara som..." för att ladda hem hela dokumentet