Hem                          

 Styrelsen

 Historia

 Program

 Föreningen  

 Fridegård och Statarmuseet  

 Vårt arkiv 

 Medlemsskap

 Torpinventeringen  

 Släktforskning

 Budkafeln

 Bilder

 Kontakta oss

 

 

 

 

 

 

 

Väder Bålsta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright 2012 Håbo Kultur o Hembygdsförening

 webmaster@kultur-historia.se

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Karta till Lokalen klicka här.

Du är besökare

sedan 1 januari 2010

Nr 5

 Historia Ortnamn                                  YTTERGRAN


Yttergran
Den äldsta namnformen som har förekommit är Ytragran, vars egentliga namn tycks ha varit Sigreda kyrka. År 1544 förekommer för första gången namnet Yttergran. Namnet beror på en senare uppdelning av ett område med det enkla namnet Garn. Detta betyder något långsmalt, särskilt om långsträckta vikar. En annan tolkning man lägger i namnet Garn är betydelsen hamn.

Samhället Bålsta är centralort i Håbo kommun. Namnets äldsta form var Barkasta. Så sent som på 1870-talet hette platsen Bålstad. Bål i Bålsta kommer av Bol, som betyder boställe och "-sta" kommer, som synes, av stad med betydelsen gård eller bostad.

Den enkla förklaringen till ordet Ekilla är att det från början hette Ekalle och genom felskrivning blev Ekilla. Namnet betyder rätt och slätt ekallé.

Vid den plats där Mansängen nu ligger stod en gång en runsten som hade en ovanlig runskrift. Tyvärr kunde man bara urskilja några enstaka ord på den. Bland dem fanns "manseki", vilket är lika med fornsvenskans "Manzaenge". En tolkning av namnet anger att det skulle betyda ängsplats där idrott och krigslekar försiggick - speciellt under vikingatiden. Dessa krigslekar var till stor del uttagningstävlingar för olika soldatuppgifter.

 Tillbaka till Ortnamn


Ortnamn

Yttergran

Övergran

Häggeby

Skokloster

Kalmar

Ladda hem

Höger klicka och välj "Spara som..." för att ladda hem hela dokumentet