Hem                          

 Styrelsen

 Historia

 Program

 Föreningen  

 Fridegård och Statarmuseet  

 Vårt arkiv 

 Medlemsskap

 Torpinventeringen  

 Släktforskning

 Budkafeln

 Bilder

 Kontakta oss

 

 

 

 

 

 

 

Väder Bålsta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright 2012 Håbo Kultur o Hembygdsförening

 webmaster@kultur-historia.se

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Karta till Lokalen klicka här.

Du är besökare

sedan 1 januari 2010

Nr 5

 Historia Ortnamn                                  ÖVERGRAN


Övergran


Namnet har samma betydelse som Yttergran, men namnet "Över" kommer av läget -norr om Yttergran. Det betyder alltså "den övre hamnen". Efter vad man kan finna fanns i den för Mälardalen ovanliga bybildningen Brunnsta en gemensam vattenplats, som användes av ett stort antal människor. På det viset skulle namnet Brunnsta ha uppkommit. "Sta" (stadier) betyder som förut nämnts boplats. Å andra sidan är det ett relativt nytt namn, så det kan helt enkelt ha enbart med ordet brunn att göra.

Ordet "Vi" betyder offerställe. I närheten av Vi gård ligger de båda mälar-fjärdarna Lilla Ullfjärden och Stora Ullevifjärden, vilka utgör en förgrening av Mälarens vattensystem. Att fjärdarna heter "Ull" respektive "Ullevi" har sin speciella förklaring. Med säkerhet kan man säga att "Ull" syftar på skidkonstens gud. Lilla Ullfjärden heter Ull på grund av att där vistades guden Ull. Det heter Stora Ullevifjärden därför att där fanns en offerplats, "ett Vi" för guden Ull. Man har här även funnit lämningar, som bevisar detta. Om man godtar denna förklaring skulle namnet "Vi" ha uppkommit genom att platsen ligger intill Stora Ullevifjärden.

Namnet Apalle syftar på att där fanns vildapel förr i tiden. Dankumla betyder danernas kummel, dvs danskarnas gravminnesmärke. Det är möjligt att "Dan" i uppländska och svenska ortnamn över huvud haft betydelsen lågland, däld, sumpmark. Dankumla ligger mot en däld i Övergrans socken, under det att Lillkumla och Storkumla ligger på var sin höjd. Därav betydelsen.

Varpsund är den plats där Uppsalaåsen sträcker sig över fjärden och avskiljer Ryssviken från Stora Ullevifjärden. Av namnet Varpsund förstår man att det är ett sund. Förr i tiden "varpade" man över båtarna. Man använde sig av samma teknik som nu används, när man kastar varpa. Man "varpade" helt enkelt över en repända och drog sedan över båten. Ordet varpa kommer av det tyska ordet "werfen", värpa=kasta. Jämför uttrycket när en höna sägs kasta sitt ägg.

 Tillbaka till ortsnamn

 


 Tillbaka till Ortnamn


Ortnamn

Yttergran

Övergran

Häggeby

Skokloster

Kalmar

Ladda hem

Höger klicka och välj "Spara som..." för att ladda hem hela dokumentet