Hem                          

 Styrelsen

 Historia

 Program

 Föreningen  

 Fridegård och Statarmuseet  

 Vårt arkiv 

 Medlemsskap

 Torpinventeringen  

 Släktforskning

 Budkafeln

 Bilder

 Kontakta oss

 

 

 

 

 

 

 

Väder Bålsta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright 2012 Håbo Kultur o Hembygdsförening

 webmaster@kultur-historia.se

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Karta till Lokalen klicka här.

Du är besökare

sedan 1 januari 2010

Nr 5

 Historia Ortnamn                                  HÄGGEBY


Häggeby


Namnet Häggeby och det därmed sammanhängande urbyggarnamnet skrevs 1305 Aegby. Vid mitten av 1800-talet förekom namnet Äggeby och något senare Häggeby. Av Aegby uppstod således Äggeby. Namnet har enligt en tolkning uppstått på grund av att socknens invånare förr i tiden skattade ägg till grannsocknen Skokloster. Det nuvarande Häggeby har blivit Häggeby på så sätt, att det vid den tiden var vanligt att lägga till ett "h" framför vokaler. Andra ortnamnforskare förkastar denna teori och menar att Häggeby kommer av trädet hägg.

Till förledet "Finsta" i Finstaholm finns ej någon förklaring, men det senare ledet tycks ha uppkommit under kung Erik Holmsten Holmstenssons tid. Han lade "Holm" till det ursprungliga namnet Finsta.

Kolsta i Häggeby tros ha uppkommit efter hövitsmannen Kol, som levde på 1200-talet. Han lät uppkalla gården efter sitt eget namn. Man kan bevisa att gården fanns redan på 1000-talet, men det är troligt att den under 1000-1200-talet hade ett annat namn. Skadevi har på samma sätt som Ullevi fått sitt namn efter Skade, skidkonstens gudinna. Det var offerplatsen för denna gudinna som fick namnet Skadevi, numera en utgård till Johan Baners slott Sjöö.


 Tillbaka till Ortnamn


Ortnamn

Yttergran

Övergran

Häggeby

Skokloster

Kalmar

Ladda hem

Höger klicka och välj "Spara som..." för att ladda hem hela dokumentet